ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง