ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง