ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. 2563

รับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร.02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 421

 

สามารถดาวน์ใบสมัครและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ : https://qrgo.page.link/KPWkp
หรือ สแกน QR Code