ประกาศราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ 2566