ประกาศราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดระยะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565