ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาการจ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)