ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2567

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2567 รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

  1. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2567
  2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่ง