ประกาศเปิดเผยราคากลาง การเช่ารถยนต์จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในการภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566