ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้

ด้วย บจธ. ได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างว่าจะสามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ ประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน หรือที่ดินทำกินไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาที่ดินกำลังจะ ถูกยึดจากการจำนอง ขายฝากหรือถูกบังคับคดี โดยมีการกล่าวอ้างถึง พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นั้น บจธ. ขอแจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ และติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการที่ดำเนินการไปแล้วระหว่างปี ๒๕๕๘ -๒๕๖๕ ยังไม่มีนโยบายจัดซื้อที่ดินไม่ว่าในพื้นที่ใด จึงขอแจ้งเกษตรกรและประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างดังกล่าว โดยหากเกษตรกรหรือ ประชาชนพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการแอบอ้าง บจธ. ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด เช่น การเรียกรับเงินหรือ ทรัพย์สิน เป็นต้น ขอให้แจ้งความดำเนินคดีโดยการร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าพนักงานตำรวจในท้องที่ได้ทันที หรือ แจ้งมายัง บจธ. โดย บจธ. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้าง บจธ. ในการกระทำโดยไม่ชอบอย่างถึงที่สุด ในการนี้หากต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือ ให้เบาะแส หรือร้องเรียน สามารถติดต่อโดยตรงกับ บจธ. เท่านั้น ตามช่องทางดังต่อไปนี้
๑. ติดต่อด้วยตนเองหรือจดหมาย ที่อยู่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๑๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๗๘๑๒๔๔ หรือ ๐๒ -๒๗๘๑๖๔๘ ต่อ ๖๑๐ โทรสาร ๐๒-๒๗๘๑๑๔๘
๓. ทางเว็บไซต์: https://www.labai.or.th/ อีเมลติดต่อ : labai@labai.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ดาวโหลดประกาศได้ที่นี่

 ประกาศ บจธ. เรื่อง แจ้งเตือนเกษตรกรไม่ให้หลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถให้ บจธ. ซื้อที่ดินได้