ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง เป็นประธานในการประชุม