ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ติดตามความคืบหน้า เตรียมการประชุมรับมอบนโยบายบิ๊กป้อม บูรณาการทุกภาคส่วน

คณะกรรมการ บจธ. ชุดใหม่ นำโดยพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้กำหนดการประชุม 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยหนึ่งวาระที่สำคัญคือการรับทราบผลการดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำเสนอต่อ ครม. ในรูปแบบวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  และวาระเตรียมการประชุมรับมอบนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของ บจธ. ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อร่วมบูรณาการการดำเนินงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ