ประธานคณะกรรมการ บจธ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ บจธ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยช่วงเช้าเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ บจธ. กับ ส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์  อบต. จังหวัดฯ  สหกรณ์การเกษตร  พร้อมร่วมรับฟังการแก้ปัญหาผักตบชวา และในช่วงบ่ายคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ดูงานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของ อบต. จังหวัดสุรินทร์ และร่วมพบปะเกษตรกร