ประธานบอร์ด บจธ. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ วสช.แก้วกล้า หลังสมาชิกทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ต.กลัดหลวง ต.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิก 26 ครัวเรือน ที่ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. เนื้อที่ 93 ไร่เศษ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หลังจากเช่าทำประโยชน์เมื่อปี 2563