ประธานบอร์ด บจธ. ยืนยัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ. ที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 เมษายน 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4 / 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม โดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติแจ้งที่ประชุมว่าวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเดินทางลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. ที่จังหวัดเชียงราย จากนั้นที่ประชุมจึงมีการพิจารณาเรื่องการจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ บจธ. นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าโครงการต่างๆ ตามภารกิจของ บจธ. เช่นโครงการพัฒนากฎหมาย โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินของ บจธ. โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธินที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่ดิน รวมทั้งโครงการตลาดนัดชุมชน
นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการขยายเวลาและข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินของสหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง ในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่