เตรียมพร้อมปลูกไม้ฝาง สร้างรายได้ ช่วยป้องกันช้างป่าเข้าทำลายพืชผล วสช.จันทบุรี

วสช.เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี เตรียมความพร้อมทำความเข้าใจสมาชิกปลูกฝางเป็นไม้ป้องกันช้าง สร้างรายได้ในพื้นที่
จากการประชุมประจำเดือนของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 มีการเชิญนายรักษา สุนินทบูรณ์ ประธานวิสาหกิจกลุ่มรักษ์ช้างป่าตะวันออก มาให้ความรู้ความเข้าใจและคุณค่าของไม้ฝางซึ่งเป็นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาและเวชสำอาง รวมทั้งป้องกันช้างป่าได้ด้วย ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตั้งแต่กล้าไม้ การดูแล ระยะเวลาที่สามารถนำไม้มาแปรรูป และมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จนถึงคุณภาพชีวิตของช้างป่าและคน ซึ่งทางกลุ่มรักษ์ช้างป่าตะวันออก จะมีการลงนามความตกลงกับบริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้ เพื่อรับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ฝางที่มีการปลูกในพื้นที่ อ. สอยดาว จ.จันทบุรี แล้ว
สำหรับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. มีเนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 26 ครัวเรือน เคยมีช้างป่าลงมาหากินและทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ที่ บจธ. พยายามออกแแบการแก้ปัญหาดังกล่าวให้สมาชิก
กลุ่มรักษ์ข้างป่าตะวันออกเตรียม MOU กับดอยคำ รับซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจากไม้ฝาง
นายวิเชียรยุต จันทร์เขียว ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลที่สมาชิกปลูกไว้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุบ่อยครั้ง จึงได้ประสานกับกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มรักษ์ช้างป่าตะวันออกในการส่งเสริมการปลูกไม้ฝาง ที่นอกจากป้องกันช้างป่าได้แล้ว ยังสามารถนำเนื้อไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย เช่นเครื่องดื่ม และสบู่ เป็นต้น โดยทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มรักษ์ช้างป่าตะวันออก เตรียมลงนามความตกลงกับบริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการรับซื้อไม้และผลิตภัณฑ์
“ ผมได้ประสานกับคุณรักษา​ สุนินทบูรณ์ ประธานวิสาหกิจกลุ่มรักษ์ช้างป่าตะวันออกไว้​ เขาพร้อมร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกรุ่นใหม่พัฒนา ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน และเกษตรกรที่มีปัญหาพื้นที่ข้างเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร​ พร้อมให้ความรู้การปลูกและการแปรรูป​ และได้กำหนดการทำ​ MOU กับบริษัท​ ดอยคำ​ และได้เขิญผมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือ​ เห็นว่า​ พื้นที่เราได้รับผลกระทบจากช้างป่า​ จึงจะนำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มเร็วๆ​ นี้​ เพื่อส่งเสริมการปลูกชายขอบแปลงที่ดินของสมาชิก​ และได้จัดหาต้นกล้าในราคาถูกเอาไว้ให้สมาชิก​ นอกจากนั้นถ้าสมาชิกจะเรียนรู้เรื่องการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์จากต้นฝาง​ เพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของกลุ่มก็จะได้อบรมเรียนรู้และพัฒนาในโอกาสต่อไป “ นายวิเชียรยุตกล่าว โดยการลงนามจะมีขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก มีผลิตภัณฑ์รักษ์ช้าง วางจำหน่ายแล้วทั้ง น้ำฝางบริสุทธิ์ น้ำฝางผสมน้ำผึ้งใบชะมวง น้ำฝางผสมอบเชย สบู่ แก่นฝาง ฝางชง น้ำมันเทพทาโร ข้าวหอมมะลิเคลือบฝาง น้ำผึ้ง และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออกมีแนวทางพัฒนาไม้ฝางเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ ดังนี้
1. รับซื้อต้นฝางจากเกษตรกรที่ปลูกพืชในระบบวนเกษตรเท่านั้มาแปรรูปไม้ฝางเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบไปด้วยกลุ่มน้ำดื่มสมุนไพร&ฟังค์ชันนอลดริ้งค์ กลุ่มสเปรย์ฉีดหน้าสมุนไพรฝาง และกลุ่มเวชสำอาง กลุ่มอาหาร กลุ่มยารักษาโรค เป็นต้น
2. ซื้อขายกล้าไม้ฝางและไม้ดีมีค่าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกในระบบวนเกษตร และการค้าไม้ท่อนไม้ซุงไม้แปรรูปจากไม้ดีมีค่าในอนาคต
3. การขายแฟรนด์ไชส์ ฝาง Shop นำสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ สมุนไพร อาหาร ต้นไม้ สินค้าของที่ระลึก ที่มีคุณภาพมาวางขาย ให้กระจายไปในทุกภูมิภาค (โดยคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ)
4. วิจัยและพัฒนาฝางและสมุนไพรอื่นๆเพื่อเป็นสินค้าคุณภาพเพื่อประชาชน
เพื่อจุดประสงค์อันสูงสุดคือ สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก (ในประเทศไทย) ให้ช้างป่าสามารถมีอาณาบริเวณในการหากินกว้างขึ้น ในขณะที่เกษตรกรสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงจากผลิตภัณฑ์ฝางเป็นหลักร่วมกับรายได้จากทางอื่นๆ