ปุ๋ยหมักอินทรีย์พร้อมใช้ทุกแปลงแล้ว ที่ วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี

 


วันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2566 )  นายสรศักดิ์ บุญอำไพ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เข้าร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์และเตาเผาถ่านไบโอชา รวมทั้งการกลั่นน้ำส้มควันไม้  ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ของนายวิชาญ เขียวพันธุ์ เจ้าของโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ หลังจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ( สวพ.6 ) จันทบุรี ให้การสนับสนุนปุ๋ยขี้ไก่ และแกลบแก่กลุ่ม วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ได้หมัก ทางกลุ่มจึงนำไปฝากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของนายวิชาญให้ดำเนินการหมักให้ ซึ่งในวันเดียวกันก็มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก  โดยมีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จาก สวก.6 ก็มาให้ความรู้เรื่องเตาเผาถ่าน ไบโอชา และการกลั่นน้ำส้มควันไม้ ด้วยเช่นกัน