“ป้าขอขอบคุณ บจธ. มากๆนะ ที่มาช่วยเหลือป้า ให้ป้าได้มีที่ดินทำกินกลับคืนมา”

“ป้าขอขอบคุณ บจธ. มากๆนะ ที่มาช่วยเหลือป้า
ให้ป้าได้มีที่ดินทำกินกลับคืนมา”