ป้าจ๋อย วัย 70 ปี แห่ง อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ.

ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้งจากการจำนอง จำนำ ขายฝาก จนถูกบังคับคดี ยึดทรัพย์และขายทอดตลาด ทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียที่ดิน และที่ดินกระจุกตัวอยู่กับผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ แม้ บจธ. จะมีโครงการแก้ไขปัญหานี้ แต่ก็ทำได้ไม่กี่ราย ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
รายของ