ป้าฉ่ำ ชาวนาชัยภูมิที่สูญเสียที่ดินไปแล้ว และได้ที่ดินคืนมาจากการช่วยเหลือของ บจธ.

“ป้าขอขอบคุณ บจธ. มากๆนะ ที่ทำให้ป้าได้ที่ดินทำกินกลับคืนมา”
เรื่องของป้าฉ่ำ ชาวนาชัยภูมิที่สูญเสียที่ดินไปแล้ว และได้ที่ดินคืนมาทำกินจนถึงวันนี้