ป้าสมบัติ  ประสบการที่ไม่เคยลืม ความเครียดถึงที่สุดกับการที่จะสูญเสียที่ดินของตนเองไป

เรื่อราวของ ป้าสมบัติ  ประสบการที่ไม่เคยลืม การที่จะสูญเสียที่ดิน เป็นความรู้สึกที่แม้ใครก็ไม่อยากพบเจอ ปัญหานี้ ป้าสมบัติเข้าใจดี แม้จะผ่านมาแล้ว แต่ถ้าครั้งนั้นไม่มี บจธ. ช่วยเหลือไว้ จะเป็นอย่างไร ติดตามเรื่องของป้าสมบัติ แห่งร้อยเอ็ดกันเลย