ป้าหลอด แห่ง อ.วังน้ำเขียว ต้องเป็นหนี้เพราะจำใจ เกือบเสียที่ดิน ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ.

เรื่องราวของป้าหลอด จากวังน้ำเขียวต้องเป็นนี้จากการถูกโกง ถูกหลอกลงทุนจนต้องเอาโฉนดที่ดินไปกู้เงินมายิ่งทุกข์หนัก ที่ดินก็จะหลุดมือไปด้วย แถมยังไม่ได้อะไรจากเงินที่ลงทุนไป ป้าหลอด แห่ง อ.วังน้ำเขียว คือคนที่ทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อน และมาขอความช่วยเหลือจาก บจธ.