เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหนาที่ บจธ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป จากวัดน้อยนพคุณ ร่วมกับ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ททบ. และร้านค้าใน ททบ.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคาร TGN  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก