!! ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เร่งทุกอำเภอ ต้องเสนอกลุ่มเกษตรกรและคนยากจนที่ต้องการที่ดินทำกิน ให้ บจธ. ไปดำเนินการจัดซื้อ

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) นำโดย พบตำรวจเอก ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. เดินทางไปประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ต้องขอบคุณ บจธ. ที่มาขี้แจงหน้าที่ภารกิจ จึงขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ ไปตรวจสอบรายชื่อชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร คนยากจน รวบรวมรายชื่อ ส่งเสริมให้รวมกลุ่ม ประชุมร่วมกัน จัดหาที่ แล้วยื่นขอไปที่ บจธ.
“งานที่นับหนึ่งได้เลยคือนายอำเภอ ไปรวบรวมมา ไปหากลุ่มเป้าหมาย เอาเฉพาะคนทำจริง ไปขอข้อมูล Thai people map ขอสั่งทุกอำเภอ ต้องทำอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม แล้วส่งให้บจธ. อยากได้อำเภอละจุด จังหวัดมีเป้าหมายอย่างน้อย 11 จุด 11 อำเภอ บจธ. จะไปดำเนินการเลย หรือรองบประมาณ หรือทำทีละจุด สองจุดก็ได้ ไม่ว่ากัน และให้ศูนย์ดำรงธรรม ไปรวบรวมประชาชนที่มีปัญหาถูกฟ้อง จากที่ไปจำนอง จำนำ ขายฝาก ถูกบังคับคดี ขอให้ทุกอำเภอส่งข้อมูลให้ บจธ. ภายในสิ้นเดือนนี้ด้วย ส่วนจะทำได้แค่ไหน ให้เป็นเรื่องของ บจธ. “ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรากล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบายว่าพื้นที่ฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นที่ดินป่าไม้ และ ส.ป.ก. รวมทั้งปัญหาหนี้สิน จำนอง จำนำ ขายฝาก ทุกรูปแบบ ทางจังหวัดต้องดูรายละเอียดก่อน
ตัวแทนสภาเกษตรกร จ. ฉะเชิงเทรา ชี้แจงว่าสาเหตหลักที่ทำให้เกษตรกรเสียที่ดินทำกิน จนไม่มีที่ดินทำกิน มาจากราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ จนเกษตรกรมีหนี้สิน
“ บจธ. มาก็ยินดีมาก แต่ต้องให้งบประมาณท้องถิ่น จัดการเรื่องนี้ด้วย “
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติการได้รวดเร็วมาก และเป็นเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่กำกับดูแล บจธ. ได้มอบนโยบายชัดเจนคือช่วยให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ประชาชนเดือดร้อน ให้มีที่ดินทำกิน และพึ่งพาตัวเองได้