ผู้ว่าฯ ชัยภูมิยอมรับ บจธ.ล้ำหน้าสุดเรื่องแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ นายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 และนายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ประชุมชี้แจงภารกิจ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

นายกอบชัย อธิบายว่าพื้นที่ชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ มีที่ดินทำกินประมาณร้อยละ 50 และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิคือฉโนดที่ดินและ นส.3 ก เพียงครึ่งหนึ่งของที่ดินทำกิน ปัญหาจึงต่างกับจังหวัดอื่นๆ แต่การมาของบจธ. ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมาก เพราะประชาชนที่เดือดร้อนจากการจำนอง จำนำที่ดินมีจำนวนมาก

“ทางจังหวัดอยากเสนอให้ บจธ. มีเจ้าหน้าที่มาประจำ เพื่อประสานกับจังหวัดและจะเร่งจัดประชุมคณะกรรมการเรื่องที่ดินและป่าไม้ ขอให้ บจธ. มาร่วมประชุมแก้ปัญหาด้วยกัน เพราะถือว่า บจธ. เป็นหน่วยงานที่มีความล้ำหน้าที่สุดแล้วเรื่องแก้ปัญหาที่ดินตอนนี้”

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ อธิบายว่า จังหวัดมีศูนย์ดำรงธรรมที่รับเรื่องควาทเดือดร้อนของประชาชนและล่าสุดยังรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยจากรัฐบาล ดังนั้นทางบจธ. ขอให้ทุกพื้นที่โดยเฉพาะระดับอำเภอและอบต. ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและให้รวมกลุ่มกันขอความช่วยเหลือมาที่ บจธ. ขอเพียงให้หาที่ที่เหมาะสมทำการเกษตร มีแหล่งน้ำ และเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิไม่ว่าจะเป็นโฉนดชุมชนหรือ นส.3 ก

ประธานกรรมการ บจธ. ย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล บจธ. เร่งช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เช่าและเช่าซื้อกับบจธ.