ผู้ว่าฯ ตาก ลงดูพื้นที่จริง เตรียมต้อนรับรองนายกฯ ตรวจพื้นที่จัดงาน บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดิน ที่แม่สอด

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นำคณะของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน แก่สมาชิก 43 ครัวเรือน เนื้อที่ 58 ไร่เศษ โดยมี สมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย นายก อบต. แม่ปะ ธนพร ต๊ะทองคำ นางมณีพรรณ โคตรบุตร ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด และกำนันตำบลแม่ปะ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดิน” ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางมาเป็นประธาน