ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งการหน่วยงานบูรณาการการทำงานระดับพื้นที่ร่วม บจธ.

 
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีหนังสือถึง 24 หน่วยงาน เพื่อเชิญประชุมบูรณาการการทำงานระดับพื้นที่ ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ในวันที่ 7 มิถุนายน ณ ศาลาพลังแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทั้ง 3 วิสาหกิจชุมชนอยู่ในพื้นที่ จ. เชียงราย ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. รวมเนื้อที่ 568 ไร่เศษ สมาชิกรวม 3 วิสาหกิจ 144 ครอบครัว