ผู้ว่าฯ โคราช พร้อมรับกิจกรรมใหญ่ บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ บจธ. ที่พิมาย

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายเอก วรรณประทัป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัด เพื่อประชุมหารือการจัดงาน “บจธ.มอบที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. จะเดินทางไปเป็นประธานในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
นายวิเชียร ยืนยันว่าจังหวัดมีความพร้อม เนื่องจาก บจธ.ได้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้เกษตรกรในพื้นที่ และยังมีผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินมายื่นขอความช่วยเหลือที่จังหวัดอีกหลายกลุ่ม ส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ระหว่างการจัดงาน ทางจังหวัดได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขณะที่นายเอก กล่าวเพิ่มเติมเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมงานว่า บจธ. จะจำกัดไม่เกิน 300 คน และมีการตรวจคัดกรองโควิด -19 การตั้งจุดวัดอุณหภูมิ และในงานดังกล่าวจะมีการจัดตลาดนัดชุมชนระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 ด้วย เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจฯ และกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่พิมาย นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน โดยกองกฎหมายและงานคดี บจธ. จะดำเนินการในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ….. ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป