ผ่านระดับจังหวัดแล้ว !! โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ วสช. ฯ ช่องโคพัฒนา อ.พิมาย งบประมาณกว่า 2.5 ล้านบาท

  
ว่าที่ ร.ท.เฉลิมชัย เลิศธรรม รักษาการประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ที่เสนอความต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์วงเงิน 2,502,100 บาท หลังได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับอำเภอมาแล้วโดยมีเงื่อนไขให้นำกลับมาแก้ไขรายละเอียดบางข้อร่วมกับเกษตรอำเภอพิมายอีกครั้ง
ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ยังแจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้เป็นตัวแทนร่วมประชุมกับวิสาหกิจชุมชนทั้ง 37 แห่งของ จ. นครราชสีมา เพื่อยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามโครงการปลูกพืชผักสมุนไพรอัจฉริยะ วิสาหกิจละ 300,000 บาท อีกด้วย
วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. โดยเริ่มดำเนินการเมื่อกลางปี 2563