พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ

เกิดวันที่ -

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
  • รองหัวหน้าสำนักงาน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
  • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)