พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ สั่งการให้ บจธ. เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมพบปะเกษตรกร โดยมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้เดินทางมาขอบคุณ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแล บจธ. และเร่งรัดให้ บจธ. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีที่ดินทำกินครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหาร บจธ. ร่วมเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวด้วย

พลเอกประวิตร ได้พบปะกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร โดยตัวแทนเกษตรกรแจ้งว่าได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. จากนั้น พลเอกประวิตร จึงสั่งการให้ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ และนายกุลพัชร
ให้ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่นๆ ด้วย

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีขาน ประธานกรรมการ บจธ. กล่าวว่า “ให้เกษตรกรทุกโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยยึดหลักแนวทางศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง และมีศักดิ์ศรี ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

นายสุนทร ไทรจำเนียร ประธานวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ และสมาชิก กล่าวขอบคุณพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจฯ จำนวน ๒๓ ครัวเรือน ให้มีที่ดินทำกิน และยืนยันว่าจะน้อมนําหลักแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการทำเกษตร