พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2501

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จาก มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35
 • อบรมหลักสูตร เอฟบีไอ (FBI) รุ่น 201
 • อบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน การเมือง รุ่นที่ 3 (วปอ.2548)
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2557)
 • จเรตำรวจแห่งชาติ (2556)
 • ที่ปรึกษา (สบ 10) (2555)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2554)
 • ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2550)
 • ผู้บังคับการ สำนักงาน กต.ตร. (2544)
 • นายเวร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2540)
 • ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 (2539)
 • รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (2537)
 • สารวัตร 3 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2 (2535)