พัฒนาพื้นที่วิสาหกิจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามมติของวิสาหกิจชุมชนฯลฯเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการพัฒนาพื่นที่ส่วนกลาง สระน้ำ และเส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ขณะที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา .ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมกันตัดหญ้า พัฒนาทางเข้า-ออกพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง 2 แปลง รวมเรื้อที่ 77 ไร่เศษ เนื่องในโอกาสวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาและสมาชิกส่วนหนึ่งยังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอีกด้วย