พื้นที่ วสช. ฯ ดอยอินทรีย์รับท่อส่งน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแปลงแล้ว

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ( ลำปาง ) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำท่อส่งน้ำเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำเข้าแปลงทุกแปลง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ. เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 หลังจากได้รับนโยบายจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี “ มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. “ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
“ น้ำคือชีวิต และสิ่งที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำมาให้ มีความสำคัญมาก ในนามของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนโดย บจธ. จึงขออนุโมทนากับท่านและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ บจธ ทุกคนมา ณโอกาสนี้ “ พระอาจารย์วิบูลย์ธัมฺมเตโช ที่ปรึกษาเต้าวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์และ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวอนุโมทนา
วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ที่ยกระดับเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบโคกหนองนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ มีเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่เศษ สมาชิก 60 ครัวเรือน เข้าทำประโยชน์เมื่อปี 2563 ในรูปแบบสัญญาเช่า ที่เตรียมพร้อมสู่การเช่าซื้อต่อไป