พ่อเมืองปทุมฯ สั่งการด่วนศูนย์ดำรงค์ธรรม พบประชาชนเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ส่งข้อมูลมาที่ บจธ. ทันที!!

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เข้าพบนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงภารกิจ บจธ. ในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินและป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ โดยมีนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และนายสุทิน บัวตูม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. ร่วมชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการที่ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ขอให้หลักการการทำงานร่วมกันโดยทุกส่วนราชการในพื้นที่มีข้อมูลประชาชนที่เดือดร้อน ไม่มีที่ดินทำกิน ให้ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ดำรงธรรม แล้วศูนย์ดำรงธรรมประสานไปที่ บจธ. ทันที หรือเจ้าหน้าที่คนไหนพบว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินให้ส่งข้อมูลมาทันที เช่นกรณีพื่นที่อำเภอหนองเสือ มีประชาชนบุกรุกในที่ดินสาธารณะ ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งมาที่ศูนย์ดำรงธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าววเพิ่มเติมว่าขอให้เรือนจำทุกเรือนจำที่นักโทษจะพ้นโทษและไม่มีที่ดินทำกิน ให้ประสานกับ บจธ. เป็นการตัดวงจรการกระทำผิดซ้ำ ให้ทุกคนมีอาชีพ จึงขอให้นายอำเภอและส่วนราชการใช้เครื่องมือธนาคารที่ดิน ไปดำเนินการ
“บจธ.จะเท่มาก ถ้าทำเรื่องนี้ได้ ทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการร่วมมือได้หมด เพราะมีเครื่องมือให้ใช้แล้วคือธนาคารที่ดิน”
ในวันเดียวกัน คณะผู้บริหาร บจธ. ยังประชุมชี้แจงภารกิจ บจธ. ทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือที่ดินทำกินกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด
นายเอก นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จที่ บจธ. ให้การสนับสนุนสมาชิกกว่า 1,200 ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ บางพื้นที่มีการพัฒนาพื้นที่ หลังอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการเพาะปลุกพืชอายุสั้น และไม้เศรษฐกิจที่เปรียบเหมือนการหยอดกระปุกออมสิน เมื่อไม้มีอายุตัดได้ ประมาณ 20 ปีขึ้นไป สามารถตัดไม้จำหน่ายเป็นรายได้ก้อนใหญ่นำมาชำระที่ดินกับบจธ. บางกลุ่มที่ บจธ. สนับสนุน คือกลุ่มคนจนเมืองที่มีแต่ที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีที่ดินทำกิน เมื่ออายุมากขึ้นก็ถูกเลิกจ้างหรือเตรียมเกษียณอายุ จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเอง ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ดินทำกิน
รายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610
แฟกซ์ 02-2781148
และอีเมล
Email : labai@labai.or.th