มูลนิธิยัม แยม โซล ซุป ลงพื้นที่ วสช.ฯ ช่องโคพัฒนา สนับสนุนสมาชิกแปรรูปผลผลิต

      วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายไซจิ นิชิดะ ประธานมูลนิธิยัม แยม โซล ซุป จากญี่ปุ่น และคณะเดินทางเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น การเลี้ยงปลาและการแปรรูปผลผลิตของสมาชิกหมู่บ้านพิมายอุดมสุข วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาและแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิ จะมาให้ความช่วยเหลือและพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้
      สำหรับวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องดคพัฒนา อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีเนื้อที่กว่า 150 ไร่ สมาชิก 45 ครอบครัว เฉลี่ยใช้ประโยชน์ที่ดินครอบครัวละ 3 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายสัญญาเช่าทำประโยชน์ และเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการเช่าซื้อต่อไป