รมต.เฮ้ง เปิดงาน “แรงงานอุ่นใจฯ”บางแสน หนุ่น บจธ. เต็มที่เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนตกงาน ให้มีที่ดินและอาชีพที่มั่งคง

      

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) บจธ. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด -19 “ต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่” ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจัดขึ้น โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ แรงงานอุ่นใจ ให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล” บริเวณขายหาดบางแสน จ. ชลบุรี โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ บจธ. นายพรชัย ภัสสรสกุล ผู้อำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน บจธ. และนายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล ผู้อำนวยการกองบริหารสินเชื่อ บจธ. ให้การต้อนรับ และชี้แจงความคืบหน้าภายหลังการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม และบจธ.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด -19 “ต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่” ซึ่งมีประชาชนที่มาร่วมงานให้ความสนใจภารกิจ บจธ. อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้รับข้อมูลผู้ประกันตนที่ขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมมาเป็นจำนวนมาก ที่ บจธ. จะได้คัดกรองตามหลักเกณฑ์โครงการต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่วนหนึ่งตกงานและต้องการที่ดินทำกินระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ บจธ. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสมาชิกกองทุนประกันสังคมสามารถส่งแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือและตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน QR code ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด หรือที่เว็บไซต์ และเพจเฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือติดต่อโดยตรงและทางไปรษณีย์ได้ที่

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ โทร 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610
แฟกซ์ 02-2781148
และอีเมล