รมว. ยุติธรรม ขอ บจธ. ร่วมสนับสนุนภารกิจดีเอสไอ หลังร่วมบูรณาการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน 324 ราย พื้นที่กว่า 2,200 ไร่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมในหัวข้อ “ รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ” ซึ่งจัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยก่อนทำพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจดีเอสไอ ได้แก่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
นางสุวรรณา บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. อธิบายความเป็นมาของสถาบันฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่า บจธ. เป็นองค์การมหาชน สังกัดสำนายกรัฐมนตรี มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแล โดยจัดตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2554 และได้รับงบประมาณดำเนินงานตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โครงการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรผู้ยากจน รวมทั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ
นายสมศักดิ์ให้ความสนใจเรื่องความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน รวมทั้งงบประมาณที่บจธ. ได้รับ โดยขอให้บูรณาการทำงานกับดีเอสไอด้วย และรับทราบผลการดำเนินการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกิน ที่บจธ.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วไม่น้อยกว่า 324 ราย จำนวนที่ดินกว่า 2,218 ไร่ ส่วนทุกโครงการที่บจธ. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินรวมจำนวน 1,257 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 4,521 ไร่ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวเสริมว่า บจธ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ ดีเอสไอที่ดีมาก และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มายื่นร้องเรียนกับดีเอสไอว่ากำลังจะสูญเสียที่ดินจนได้ที่ดินกลับคืนมาหลายราย
**************
กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โทร . 0 2 278 1648