รัฐบาลยกการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน เป็นวาระเร่งด่วน ชี้ บจธ. เป็นอีกหนึ่งโมเดลแก้ปัญหา กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรม

เร่งจัดสรรอย่างเป็นธรรม ‘บจธ.’ กระจายที่ดินช่วยคนจน 1,368 ครัวเรือน
รองโฆษกฯ ยืนยันรัฐบาลเร่งจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรม เผย ‘บจธ.’ กระจายที่ดินช่วยเกษตรกร-คนจนแล้ว 1,368 ครัวเรือน 4,698 ไร่ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยาน แต่เป็นที่ดินว่างเปล่า

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำหนดให้การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน เป็นวาระเร่งด่วน โดยสั่งการและติดตามการกระจายการถือครองที่ดิน การป้องกันและแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจํานอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา ซึ่งในปี 58 ได้จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เพื่อทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรม ช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างทั่วถึง และรัฐบาลสามารถนำที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา บจธ.สามารถกระจายการถือครองที่ดินแก่เกษตรกรและผู้ยากจนแล้ว 1,368 ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 4,698 ไร่ อีกทั้งได้แก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่หลุดการจำนองและการฝากขายได้กว่า 2,727 ไร่ รวมถึงการ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการที่ดินร่วมกันทั้งที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชนด้วย

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า ในภาพรวมรัฐบาลโดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้สั่งการให้จังหวัดต่างๆ เร่งสำรวจการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน มุ่งเป้าสำรวจที่ดินแปลงสาธารณะที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และทำการออก น.ส.ล. เพื่อทำให้ทราบขอบเขตที่แน่นอน สามารถจัดสรรที่ดินทำกินทุกประเภทให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนอีกนโยบายสำคัญคือโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแต่เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่ใช่ที่ดินอนุรักษ์ ถ้าประชาชนใช้ทำกินถือครองจริง จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดและออก น.ส.3 น.ส.3 ก. เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดให้ได้มากที่สุด