รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิรูป 9 เรื่อง ประกาศให้ จัดตั้งธนาคารที่ดิน เป็นของขวัญให้ประชาชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี ของรัฐบาล

  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุปประเด็นที่รัฐบาลเตรียมผลักดันการปฏิรูปใน 9 เรื่อง เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชน ในโอกาสรัฐบาลทำงานครบรอบ 3 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงผ่านการแถลงผลงานครบ 3 ปี ในเดือนกันยายน โดยหนึ่งในเรื่องที่จะดำเนินการปฏิรูป คือ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยให้เป็นธนาคารเฉพาะกิจ เป็นแหล่งทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยกำหนดทุนเรือนหุ้นการจัดตั้งธนาคารไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้มีวงเงินซื้อที่ดิน สินเชื่อ ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่าย โดยธนาคารที่ดินจะมีรายได้มาจากค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าซื้อที่ดิน และค่าบริการ

ที่มาแหล่งข่าว : https://www.thairath.co.th/content/984900