ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน

ไฟล์แนบ

  1. แก้ไขราคากลาง (1.5 MB)