ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย