ราคากลาง จ้างดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยวิธีตกลงราคา

จ้างดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง  ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. B3907032560 (18.6 KB)