ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ.

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ.

ไฟล์แนบ

  1. img-921112700 (18.8 KB)