ร่วมยินดีกับ วสช. ฯ ดอยอินทรีย์ บจธ. เชียงราย รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) พร้อมด้วยพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธดอยอินทรีย์ และที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายพิสิษฐ์ สันติวงษ์สกุล ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย โดยวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อศูนย์การเรียนรู้วัดดอยอินทรีย์ หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดอยอินทรีย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว บจธ. จัดซื้อที่ดิน ตามที่สมาชิกวิสาหกิจตกลงกันเมือปี 2563 มี 2โครงการรวมเนื้อที่ 84 ไร่เศษ สมาชิก 60 ครัวเรือน