ร่วมศึกษาดูงานและประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่9/2563

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าศึกษาดูงานในโครงการวิสาหกิจชุมชนข้าวและผัก ในพื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตแปรรูปผลผลิตทางเกษตร โดยมี นายสุนทร แก้วเมืองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวและผัก นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 9/2562 ณ โรงแรมแสน โฮเทล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม