ลุงป้อม ยืนยันเป็นประธานในงาน ” บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” 30 มกราคม นี้ ที่ วสช. เกษตรกร รุ่นใหม่พัฒนา โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. ยืนยันจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธี " บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาชิก 30 ครัวเรือน เนื้อที่รวม 77 ไร่เศษ

ลุงป้อม ยืนยัน เป็นประธานในงาน " บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน " 30 มกราคมนี้

ที่ วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา โป่งน้ำร้อน จันทบุรี    

             วันที่ 5 มกราคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.  เปิดเผยว่า   พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี   ที่กำกับดูแล บจธ.     ยืนยันจะเดินทางไปเป็นประธานในงาน " บจธ.   มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน " ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต. ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี จำนวน 30 ครัวเรือน ในวันที่ 30 มกราคม 2566 นี้ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ บจธ. สนับสนุน 2 พื้นที่ 77 ไร่เศษ       และติดตามข้อสั่งการหน่วยราชการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน รวม12 แห่ง     ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน  ของ บจธ. ที่ได้มีการประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมาอีกด้วย