วันที่ 5 มกราคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. ยืนยันจะเดินทางไปเป็นประธานในงาน " บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน"     แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี        ในวันที่ 30 มกราคม 2566 นี้ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ บจธ.สนับสนุนรวมเนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครัวเรือนและติดตามข้อสั่งการการให้ความช่วยเหลือของหน่วยราชในพื้นที่   จากการประชุมทางไกล VDO Conference     ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. ยืนยันจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธี " บจธ. มอบที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่ บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาชิก 30 ครัวเรือน เนื้อที่รวม 77 ไร่เศษ