วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดตามลิงก์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx? nid=11699
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 - 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.