วสช. ช่องโคพัฒนา พิมาย เตรียมเฮ บจธ. รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว

ข่าวดีสำหรับพี่น้องสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากบ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ล่าสุด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับโอนกรรมสิทธิ์ 150 ไร่เศษเรียบร้อยแล้ว และบจธ. เตรียมจัดทำสัญญาให้เช่าระยะแรกแก่สมาชิก 45 รายทันที สมาชิกจะได้เริ่มใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นจึงทำสัญญาเช่าซื้อ