วสช.รวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับ บจธ. ก่อนทำสัญญาเช่าซื้อปลายปี

              วันที่ 18 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. (สายปฏิบัติการ) นายทวุฒิ หลวงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่  ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำหนดสีการใช้ประโยชน์แต่ละผังแปลงเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแปลงไหนยังทำประโยชน์ไม่เต็มที่ แปลงไหนทำประโยชน์เต็มที่แล้ว  พร้อมทั้งประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกในการทำสัญญาเช่าที่ดินกับ บจธ. ต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาเช่าซื้อปลายปี 2566 นี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจ
              สำหรับวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ เป็น 1 ใน 12 พื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จำนวนเนื้อที่ 117-3-77 ไร่ สมาชิก 22 ครัวเรือน